THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

1. Quy định viết bài tham luận đăng kỷ yếu HTCLB49

        Dựa trên danh mục chủ đề Nghiên cứu khoa học & Chuyển giao công nghệ và các vấn đề thực tiễn cần giải pháp khoa học & công nghệ của CLB Khoa học – Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật Việt Nam và ý tưởng của các nhà khoa học cho sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tại tỉnh Hà Giang, các trường viết tham luận cho kỷ yếu hội nghị.

        Danh mục chủ đề NCKH&CGCN Hà Giang đặt hàng với CLB các trường Đại học Kỹ thuật Download tại đây.

        Bài viết được soạn thảo trên máy tính, sử dụng UNICODE font Times New Roman, trên khổ giấy A4 với định dạng Normal (lề trên, dưới, trái, phải cách 2,54cm) và sắp xếp theo các phần thứ tự như sau:

        TÊN BÀI: Chữ in, font 14 bold; TÊN TÁC GIẢ: Chữ thường, font 12 bold, với foot notes là tên cơ quan cho (các) tác giả và địa chỉ tác giả để liên hệ (corresponding author); TÓM TẮT: font 10, từ 150 – 200 từ trong một đoạn văn, không xuống hàng. Từ khóa không quá 5 từ, xếp theo thứ tự A – Z; ĐẶT VẤN ĐỀ/MỞ ĐẦU: font 12; NGUYÊN/VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: font 12; KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN: font 12 (có thể tách riêng KẾT QUẢ và THẢO LUẬN); KẾT LUẬN: font 12; TÀI LIỆU THAM KHẢO: font 10.

        * Một số hướng dẫn cần thiết:

        1) Cách viết tài liệu tham khảo: Trong bài viết, tài liệu được trích dẫn bằng cách ghi tên tác giả, năm xuất bản trong ngoặc đơn (); nếu có 2 tác giả thì dùng dấu phẩy (,), 3 tác giả trở lên thì ghi tác giả đầu tiên + et al., năm, ví dụ: (Trần Thị Châu et al., 2016). Khi đưa tên tác giả vào câu văn thì thay dấu phẩy (,) giữa 2 tác giả thành chữ “và”, thay cụm từ “et al” bằng cụm từ “và đồng tác giả”, năm để trong ngoặc đơn, ví dụ: Trần Thị Anh và Vũ Tiến Hinh (2016), hay Trần Thị Anh và đồng tác giả (2016). Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự A – Z; tên tạp chí quốc tế viết tắt theo quy định quốc tế, không có dấu chấm sau chữ viết tắt; tên tạp chí trong nước, tên sách và các tài liệu khác viết đầy đủ; thứ tự viết: Họ, tên các tác giả - năm xuất bản – tên sách, tên bài báo – tên tạp chí đối với các bài báo, hoặc tên nhà xuất bản và nơi xuất bản đối với sách – tập, số - trang đầu và trang cuối của tài liệu.

        Đặc biệt lưu ý, chỉ những trích dẫn nêu trong bài mới được ghi vào tài liệu tham khảo.

        2) Hình và bảng: Hình (bao gồm hình vẽ, ảnh, đồ thị, sơ đồ, biểu đồ,..) phải có tính khoa học, bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ, đặt đúng vị trí trong bài, có chú thích các ký hiệu; tên hình và bảng phải ngắn gọn, đủ thông tin; tên hình và số thứ tự phải ghi ở dưới hình; tên bảng và thứ tự bảng ghi ở trên bảng.

        3) Bài viết phải sử dụng các thuật ngữ, danh pháp khoa học phổ biến; các thuật ngữ chưa được Việt hóa thì ưu tiến dùng nguyên bản tiếng Anh, đối với các ngôn ngữ không thuộc hệ La tinh phải có phiên âm La tinh và chú thích rõ ràng. Các thuật ngữ, danh pháp khoa học, đơn vị đo lường thông dụng được viết tắt không cần chú thích theo đúng quy định chung của Nhà nước và quốc tế.

        4) Bản thảo gửi đăng gồm 1 bản điện tử. Bài tham luận có độ dài từ 4 – 8 trang in. BTC không nhận đăng các bài không đúng quy định nêu trên.

        5) Thời gian nhận bài: Mỗi đơn vị xét chọn và gửi đến BTC 02 bài tham luận. Hạn cuối gửi bài cho BTC là trước ngày 21/9/2016 theo địa chỉ Email: phongqlkhqhqt@tuaf.edu.vn.

        6) Kỷ yếu hội nghị sẽ được xuất bản và cung cấp cho tác giả trong hội nghị vào ngày 04/11/2016 tại hội thảo tổ chức ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

        7) Mọi giao dịch xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng KHCN&HTQT – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Điện thoại: 0280.3656.635; Email: phongqlkhqhqt@tuaf.edu.vn, nguyenhuutho@tuaf.edu.vn.

2. Quy định viết thông tin giới thiệu về các quy trình hoặc sản phẩm KHCN đăng kỷ yếu HTCLB49

        Mẫu thông tin giới thiệu quy trình hoặc sản phẩm KHCN Download tại đây.

        Quy định về định dạng và thời gian gửi thông tin giới thiệu về các quy trình hoặc sản phẩm KHCN gửi cho BTC như mục 1 nêu trên.

3. Cập nhật thông tin các trường Đại học kỹ thuật CLB49

        Quy định về định dạng và Thông tin cập nhật cho tài liệu “Thông tin các trường Đại học Kỹ thuật của CLB Khoa học – Công nghệ” năm 2016 gửi cho BTC như mục 1 nêu trên.