CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐOÀN

CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT LẦN THỨ 49

Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Hà Giang

Thời gian: 08h00 – 11h30, ngày 04 tháng 11 năm 2016

Thời gian

Nội dung chương trình

Đơn vị, cá nhân thực hiện

08h00 – 08h40

 Tiếp đón đại biểu, khách mời

 Phòng KHCN&HTQT, trường ĐHNL Thái Nguyên;  BTC

08h40 – 09h10

 Khai mạc:

 

 

 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời, chủ tịch đoàn, thư ký  đoàn, chương trình phiên họp

 PGS.TS. Trần Văn Điền, trường ĐHNL Thái Nguyên

 

 Thành viên CLB tự giới thiệu đoàn tham dự

 Các trường thành viên của CLB

 

 Báo cáo công tác chuẩn bị và chương trình Hội thảo CLB49

 PGS.TS. Trần Văn Điền, trường ĐHNL Thái Nguyên

09h10 – 09h20

 Thông qua chương trình hội thảo CLB49

 Ban tổ chức

09h20 – 10h20

 Báo cáo sơ kết và báo cáo chuyên đề:

 Đoàn Chủ tịch điều hành

 

 Báo cáo sơ kết hoạt động của CLB48 tổ chức tại trường ĐH Cần Thơ

 Trường ĐH Cần Thơ

 

 Báo cáo chuyên đề

 

 

 - Kinh nghiệm thực hiện thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 về Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách

 Trường ĐH Tài nguyên & Môi trường

 - Kinh nghiệm sử dụng kinh phí đầu tư cho KHCN theo Nghị định Số: 99/2014/NĐ-CP về việc Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục Đại học

 Trường ĐH Cần Thơ

 - Giải pháp tăng số lượng công bố quốc tế và các sản phẩm KHCN được thương mại hóa

 Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

 

 Trao đổi và kết luận phần báo cáo

 Đoàn chủ tịch điều hành

10h20 – 10h40

 Giải lao

 

 

 Chụp ảnh lưu niệm

 Sáng lập viên và đại diện lãnh đạo các đoàn

10h40 – 11h20

 Công tác phát triển thành viên mới:

 TS. Nguyễn Hữu Thọ, trường ĐHNL Thái Nguyên

 

 Giới thiệu hoạt động KH&CN của trường quan sát viên

 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH FPT

 

 Kết nạp ĐH Nha Trang vào Câu lạc bộ

 Ban tổ chức

 

 Thảo luận về việc phát triển, kết nạp thành viên mới

 Chủ tịch thường trực CLB

 

 Tặng hoa cho Thầy/Cô sáng lập viên

 Đại diện Thầy/Cô phát biểu

 PGS.TS. Trần Văn Điền, trường ĐHNL Thái Nguyên

 

 Tặng hoa cho Lãnh đạo mới bổ nhiệm; chức danh mới; đạt giải thưởng  KH&CN

 PGS.TS. Trần Văn Điền, trường ĐHNL Thái Nguyên

 

 Trao logo CLB cho trường ĐH Kiến trúc Hà Nội - đăng cai tổ chức  HTCLB50

 PGS.TS. Trần Văn Điền, trường ĐHNL Thái Nguyên;  đại diện lãnh đạo trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

11h20 – 11h30

 Bế mạc

 TS. Nguyễn Hữu Thọ, trường ĐHNL Thái Nguyên