CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN TOÀN THỂ

CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT LẦN THỨ 49

Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Hà Giang

Thời gian: 13h30 – 17h40, ngày 04 tháng 11 năm 2016

Thời gian

Nội dung chương trình

Đơn vị, cá nhân thực hiện

   13h30 –14h00                     

 Tiếp đón đại biểu, khách mời

 Phòng KHCN&HTQT, trường ĐHNL Thái  Nguyên

14h00 –14h30

 Văn nghệ chào mừng

 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tỉnh Hà Giang

14h30 – 15h15  

 Khai mạc:

 

 

 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời, chủ tịch đoàn, thư ký đoàn, chương trình  Hội thảo

 Phòng KHCN&HTQT, trường ĐHNL Thái  Nguyên

 

 Phát biểu chào mừng của trường ĐHNL Thái Nguyên

 PGS.TS. Trần Văn Điền, trường ĐHNL Thái  Nguyên

 

 Phát biểu của Lãnh Đạo UBND tỉnh Hà Giang về định hướng phát triển kinh tế xã hội an  ninh quốc phòng

 Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang

15h15 – 16h00 

 Báo cáo tham luận và thảo luận

 Đoàn Chủ tịch điều hành

Tham luận 1

 Báo cáo tham luận của tỉnh Hà Giang

 Sở KH&CN tỉnh Hà Giang

Tham luận 2

 Báo cáo tham luận của trường ĐHNLTN

 Trường ĐHNLTN

Tham luận 3

 Giải pháp kỹ thuật chất lợp mái nhà thay thế tấm lợp có chứa Amiăng cho đồng bào vùng cao

 PGS.TS. Nguyễn Thanh Liêm – Trường Đại học  Bách khoa Hà Nội

16h00 – 16h15

 Giải lao

 

16h15 – 17h00

 Báo cáo tham luận và thảo luận

 Đoàn Chủ tịch điều hành

Tham luận 4

 Nhân giống một số loài cây dược liệu bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào tại Viện Công  nghệ sinh học Lâm nghiệp

 TS. Bùi Văn Thắng – Viện Công nghệ sinh học  Lâm nghiệp

Tham luận 5

 Tiềm năng và giải pháp khai thác bền vững nước dưới đất tỉnh Hà Giang

 PGS.TS. Phạm Quý Nhân - Trường Đại học Tài  nguyên và Môi trường

Tham luận 6

 Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng phục vụ công tác phát triển kinh  tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang

 Trung tá, TS. Lê Sinh Hồi – Trường Đại học  Phòng cháy chữa cháy

17h00 – 7h30

 Thảo luận chung:

 Đoàn Chủ tịch điều hành

17h30 –17h40

 Tổng kết Hội thảo và bế mạc:

 

 

 Tổng kết

 Chủ tịch thường trực CLB

 

 Bế mạc

 Phòng KHCN&HTQT, trường ĐHNL Thái  Nguyên